Bij projectbeheersing draait het om risicomanagement, integraal kostenmanagement, integrale planning en documentmanagement / KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu). Stuk voor stuk inhoudelijke disciplines die wij in huis hebben.

Projectvoorbereiding

Samen Slimmer Bouwen (LEAN)

LEAN een steeds belangrijkere rol in onze projecten. Om in deze dynamische markt goed te kunnen blijven presteren, is het noodzakelijk om beter, sneller en goedkoper te zijn. Door het toepassen van Samen Slimmer Bouwen (SSB) blijven wij aan de eisen en wensen van opdrachtgevers voldoen en leveren wij ook daadwerkelijk wat de opdrachtgever wil. Bij SSB draait het om de kenmerken van LEAN: onnodige handelingen (verspillingen) in de breedste zin van het woord weg te nemen uit productieprocessen. Dat doen we door stapsgewijs processen te verbeteren.

Ontwerp en (detail) engineering

De meer dan honderd engineers van Visser & Smit Hanab, KWS Infra en ons ontwerpbureau Volker InfraDesign spelen binnen VolkerWind een belangrijke rol. Zo koppelt Volker InfraDesign de diverse funderingsmethoden uiterlijk en functionaliteit aan praktische uitvoeringstechnieken.

Virtueel bouwen

Wij werken met Systems Engineering, BIM en virtueel bouwen. Voor ons zijn dit serieuze hulpmiddelen die bijdragen bij aan een zo voorspoedig mogelijke uitvoering. Onze systemen lopen voorop in de markt, en geven vooraf inzicht in vorm, tijd en financiën. Onze investering hierin verdiende zichzelf al vele malen terug.

Realisatie

VolkerWind voert waar mogelijk de Balance of Plant integraal uit. Een goed voorbeeld hiervan is het Windpark Delfzijl Noord van Eneco Wind.

Een groot gedeelte van de basis van een Windpark komt uit de fundatie van de windmolen. Dit “kunstwerk”verbindt de windmolen met de draagkrachtige ondergrond.

De volgende 2 processen worden doorlopen:

Engineering
Als bekend is welke turbine er geplaatst gaat worden gaat VHB in gesprek met de turbine leverancier om een goed beeld te krijgen welk krachtenspel er op de fundatie komt. Dit engineeringproces hebben wij als VHB in eigen huis. Wij zitten met expertise en stakeholders aan tafel om alle berekeningen en tekening te maken zodat een goed fundatieblok ontstaat. Indien de ondergrond niet draagkrachtig genoeg is worden paalfundering toegepast.

Uitvoering
Wanneer duidelijk is wat er gebouwd moet worden zullen Samen Slimmer Bouwen (SSB) sessies gedaan worden. Hoe kun je met alle belanghebbende het hele proces doorlopen en bewaken om zo effectief mogelijk te werken. Deze “Lean methode”is een goede werkwijze om o.a. faalkosten en communicatie storingen te minimaliseren!

Kabels zijn ‘levensaders’. Elektriciteit, data, communicatie… onze samenleving kan er niet meer van buiten. Visser & Smit Hanab zorgt voor de aanleg van hoogwaardige kabels. Bovendien houden we door onderhoud en adequate storingsaanpak verbindingen betrouwbaar.

Samen met onze opdrachtgevers denken we na over het optimale tracé, de juiste diameter van de kabel en of aanleg plaatsvindt door middel van een boring of in open ontgraving. We leveren maatwerk.

Montage
Naast de aanleg van kabels verzorgt Visser & Smit Hanab ook de midden- en hoogspanningsmontage tot 170 kV.

Testen
In overleg met onze opdrachtgevers verzorgen we naast de hoogspanningsmontage dan ook het testen van de installaties. We hebben de kennis en ervaring van zowel elektrische als optische tests die we on-site uitvoeren. Bijvoorbeeld: een weerstandsmeting, megger test, manteltest,  VLF test, deelontladingsmeting of reflectiemeting.

Om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren dient er in de meeste gevallen een infrastructuur aangebracht te worden met betrekking tot de bereikbaarheid van de bouwlocatie(s).

Deze infrastructuur dient een aantal doelen.

  • Bereikbaarheid van personeel en materieel
  • Aanvoer van materialen
  • Veiligheid

Als bekend is welke aanvoerroutes beschikbaar zijn, gaat KWS ingeval van bestaande wegen, metingen uitvoeren en deze relateren aan de verwachte asbelastingen. Hieruit volgt een advies met betrekking tot toekomstige schades en/of maatregelen aan wegen tijdens de bouwfase of er na.

Het kan ook voorkomen, dat er windturbines geplaatst gaan worden op locatie(s) waar geen bestaande infrastructuur voorhanden is en er (tijdelijke) wegen aangelegd dienen te worden. In die gevallen gaan we op dezelfde wijze te werk. Er wordt aan de hand van de draagkracht van de ondergrond berekend welke verhardingsconstructie gewenst is. Dit ook weer gerelateerd aan de verwachte hoeveelheid aslasten.

Op deze manier kunnen wij borgen, dat een bouwlocatie altijd op een veilige manier bereikt kan worden gedurende de bouwtijd van een turbine, inclusief de werkzaamheden voorafgaand aan de assemblage van de turbine.

Een tweede facet met betrekking tot de bouw van een windturbine, is de opstelplaats van de kraan, die de mast- en turbineonderdelen naar boven moet hijsen. Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is, dat deze kraan op een stabiele ondergrond moet staan. Als het type turbine en de hoogte van de mast bekend zijn, is de benodigde kraan ten behoeve van de montage van de onderdelen ook bekend en derhalve het gewicht van kraan plus (zwaarste) last ook. Met deze gegevens is het mogelijk de statische gronddruk te berekenen en de daaruit benodigde dimensionering van de opstelplaats van de kraan. Varianten in deze context zijn bijvoorbeeld fundering op staal, onderheide (beton)plaat, toepassing van koolstofasfaltbeton, permanent of niet, dimensies, halfverharding of juist niet, enz.

In alle gevallen is het mogelijk de meest optimale variant te berekenen. Optimaal in de betekenis van een hoge functionaliteit en tegen de laagste kosten. De kennis en kunde met betrekking tot verhardingsberekeningen om tot de juiste dimensionering van wegen en opstelplaatsen te komen, is binnen KWS Infra zelf aanwezig.

CONTACT

Bezoekadres:
Lange Dreef 13, 4131 NJ VIANEN

Correspondentieadres:
Postbus 399, 4130 EJ VIANEN

T. +31 (0)88 186 5100

VolkerWind combineert de expertise van de volgende VolkerWessels bedrijven: Van Hattum en Blankevoort, Visser & Smit Hanab en KWS.

Gerrit Koldewee
Manager duurzame Infra

M. +31 6 50 22 55 03
gkoldewee@volkerwind.energy

Manager Duurzame Infra
M. +31 6 50 22 55 03

Vacature
Commercieel Manager

VolkerWind zoekt een commercieel manager met primaire focus op windmolenparken, energie en de private markt.

Voor vragen vooraf kun je contact opnemen met Marco Bruinzeel, Bedrijfsleider Vestiging Oost of met Carlien van Breda, Adviseur Human Resources via 088-1865100.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld