icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Wegen en kraanopstelplaatsen

Om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren dient er in de meeste gevallen een infrastructuur aangebracht te worden met betrekking tot de bereikbaarheid van de bouwlocatie(s).

Doelen

Deze infrastructuur dient een aantal doelen:

  • Bereikbaarheid van personeel en materieel
  • Aanvoer van materialen
  • Veiligheid

Aanpak

Als bekend is welke aanvoerroutes beschikbaar zijn, gaat KWS ingeval van bestaande wegen, metingen uitvoeren en deze relateren aan de verwachte asbelastingen. Hieruit volgt een advies met betrekking tot toekomstige schades en/of maatregelen aan wegen tijdens de bouwfase of er na.

Locaties zonder infrastructuur

Het kan ook voorkomen, dat er windturbines geplaatst worden op locatie(s) waar geen bestaande infrastructuur voorhanden is en er (tijdelijke) wegen aangelegd dienen te worden. In die gevallen gaan we op dezelfde wijze te werk. Er wordt aan de hand van de draagkracht van de ondergrond berekend welke verhardingsconstructie gewenst is. Dit ook weer gerelateerd aan de verwachte hoeveelheid aslasten.

Op deze manier kunnen wij borgen, dat een bouwlocatie altijd op een veilige manier bereikt kan worden gedurende de bouwtijd van een turbine, inclusief de werkzaamheden voorafgaand aan de assemblage van de turbine.

Kraanopstelplaatsen

Een tweede facet met betrekking tot de bouw van een windturbine, is de opstelplaats van de kraan, die de mast- en turbineonderdelen naar boven moet hijsen. Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is, dat deze kraan op een stabiele ondergrond moet staan. Als het type turbine en de hoogte van de mast bekend zijn, is de benodigde kraan ten behoeve van de montage van de onderdelen ook bekend en derhalve het gewicht van kraan plus (zwaarste) last ook. Met deze gegevens is het mogelijk de statische gronddruk te berekenen en de daaruit benodigde dimensionering van de opstelplaats van de kraan. Varianten in deze context zijn bijvoorbeeld fundering op staal, onderheide (beton)plaat, toepassing van koolstofasfaltbeton, permanent of niet, dimensies, halfverharding of juist niet, enz..

Meest optimale variant

In alle gevallen is het mogelijk de meest optimale variant te berekenen. Optimaal in de betekenis van een hoge functionaliteit en tegen de laagste kosten. De kennis en kunde met betrekking tot verhardingsberekeningen om tot de juiste dimensionering van wegen en opstelplaatsen te komen, is binnen KWS Infra zelf aanwezig.

Over KWS