icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 23 oktober 2020

Eerste test kraanopstelplaatsen op Windpark Nieuwe Hemweg succesvol

Op Windpark Nieuwe Hemweg in Amsterdam is afgelopen woensdag succesvol de zogenaamde ‘full scale field test’ uitgevoerd. Met deze test is aangetoond dat de door KWS geplaatste kraanopstelplaatsen de krachten van de kraan die de windmolens opbouwt aankan. Deze krachten zijn nagebootst door middel van het aanbrengen van een belasting van 300 ton.

Succesvolle full scale field test

Om deze krachten na te bootsen zijn rijplaten gestapeld op dragline schotten tot er een kracht van 3000 kN, dit staat gelijk aan 300 ton, is bereikt. Daarna is zes uur lang elk uur gemeten hoe de ondergrond en de opstelplaatsen zich houden. Een full scale field test is succesvol als de verzakking van de grond binnen de toleranties blijft. Dit was bij de eerste test al het geval.

Innovatieve oplossing

De werkzaamheden die KWS Infra Amsterdam-Utrecht voor de kraanopstelplaatsen van 400 m2 heeft uitgevoerd zijn in technisch opzicht bijzonder. Zo is een innovatie oplossing bedacht voor de constructie, een 1.30 m1 dik pakket van menggranulaat, gewapend met een geocell in horizontale en verticale richting.

KWS is binnen VolkerWind verantwoordelijk voor het graven en dempen van de watergangen, het aanbrengen van tijdelijke en later definitieve wegen en duikers en het plaatsen van de kraanopstelplaatsen. Het overige werk voor VolkerWind in dit project bestaat uit het aanbrengen van de poeren (funderingen) voor de toekomstige windmolens, het aanbrengen van kabels en leidingen voor de windmolens en het plaatsen van een transformatorstation.

Werkzaamheden

Vanaf half november wordt het terrein vrijgegeven aan Vestas. Zij verzorgen de opbouw van de windmolens. Vanaf januari 2021 neemt VolkerWind het terrein weer over en start met het ombouwen naar de definitieve terreininrichting. Bouwwegen worden dan verwijderd en de definitieve wegen aangebracht.

Over het project

Vattenfall bouwt een windpark aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam.Windpark Nieuwe Hemweg bestaat uit zes windmolens en komt direct naast het opstelterrein voor treinen tussen de Westhavenweg en de Nieuwe Hemweg. Op de locatie van het nieuwe windpark stonden acht oude windmolens. De eigenaren, Vattenfall en Wind Groep Holland, hebben de windmolens en funderingen al verwijderd. Ook hebben we vier oude windmolens verwijderd uit het IJsselmeer, in de buurt van Medemblik. In totaal hebben we dus twaalf windmolens weggehaald. Dit sluit aan bij het beleid van de provincie Noord-Holland: twee windmolens in de provincie verwijderen om één nieuwe te plaatsen.

Windpark Nieuwe Hemweg kenmerkt zich door de unieke locatie. Bijzonder is de samenwerking tussen NS, ProRail en Vattenfall. NS blijft eigenaar van de grond waarop onze nieuwe funderingen en de kraanopstelplaatsen komen. Vattenfall bouwt een windpark op dit terrein. De grond daaromheen verkoopt NS aan ProRail, die het opstelterrein voor treinen beheert en gaat uitbreiden. De locatie is bijzonder, want voor het eerst in Nederland bouwt Vattenfall een windpark direct naast een opstelterrein voor treinen.Over windpark de Nieuwe Hemweg