icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 04 februari 2021

VolkerWind verwerft opnieuw opdracht Windpark Landtong Rozenburg

VolkerWind zet opnieuw voet aan wal op Landtong Rozenburg naast de Maeslantkering. Op dezelfde locatie waar we in 2007 onder andere tien windmolenfundaties realiseerden heeft het team nu de opdracht van Eneco gekregen om de volledige Balance of Plant voor negen nieuwe windmolens te maken. VolkerWind is een samenwerkingsverband van VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, Visser & Smit Hanab en KWS.

Over Windpark Landtong Rozenburg

Windpark Landtong Rozenburg wordt vernieuwd en het vermogen wordt uitgebreid. Door het uitgebreide vermogen kan het aantal windturbines worden teruggebracht van tien naar negen. Deze nieuwe windmolens zijn goed voor 34 MW aan opgesteld vermogen die jaarlijks stroom opwekken wat gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van circa 43.000 huishoudens.

Locatie Landtong Rozenburg

De landtong Rozenburg is een geschikte locatie voor windenergie. Het gebied is onderdeel van de Rotterdamse haven en het industriegebied. Daarnaast ligt het op ruime afstand van bestaande woonwijken in Rozenburg, Maassluis en Hoek van Holland. Rotterdam werkt aan een schone, groene, gezonde en economisch sterke stad. Dit project is hier een passend voorbeeld van.

9 nieuwe windmolens

Het huidige windpark bestaat uit twaalf windmolens, waarvan er tien gerealiseerd zijn in 2007 en twee in 2015. De 10 windmolens uit 2007 hebben een tiphoogte (hoogte mast inclusief lengte wiek) van 110 meter. De negen nieuwe, modernere windmolens hebben een tiphoogte van circa 193 meter. Naar verwachting starten  de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe windmolens mei 2021 en worden de windmolens begin 2022 gebouwd. De twee windmolens die in 2015 in gebruik genomen zijn blijven staan.

Scope VolkerWind

Het ontwerp en de realisatie van Windpark Landtong Rozenburg (gelegen naast de Maeslantkering en deels onderdeel van een primaire dijkkering) voeren we uit in opdracht van Eneco. Het windpark bestaat op dit moment uit tien windmolens uit 2007 (door Van Hattum en Blankevoort gemaakt toentertijd) en twee uit 2015 (gerealiseerd door Visser & Smit Bouw). De tien oudste windmolens worden vervangen door negen nieuwe en grotere windmolens. De scope van het project omvat de gehele Balance of Plant (BoP), dat wil zeggen de (tijdelijke) bouwwegen, windparkwegen, kraanopstelplaatsen (KOP’s), de volledige (park)bekabeling, inkoopstation en de fundaties (inclusief palen) t.b.v. de windmolens.

Meer informatie over het project Windpark Landtong Rozenburg

Over VolkerWind

VolkerWind combineert de expertise van Koninklijke VolkerWessels-bedrijven: Van Hattum en Blankevoort, Visser & Smit Hanab en KWS. Met deze samenwerking zijn alle benodigde disciplines ondergebracht onder één dak en dit werkt bijzonder efficiënt. De lijnen zijn kort en de gedeelde expertise is groot. VolkerWind bouwt en ontwikkelt met het oog op de toekomst. Waar mogelijk past VolkerWind nieuwe technieken en slimme innovaties toe, die inspelen op technologische en economische ontwikkelingen in de markt. VolkerWind is klaar voor de volgende generatie windparken met krachtigere windturbines.

 

De foto's bij dit bericht zijn gemaakt in opdracht van Eneco (copyright).