icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Windpark Delfzijl Noord heeft een totaal opgesteld vermogen van 62,7 MW met 19 windturbines en is daarmee het grootste Nederlandse windpark op land. De molens (Nordex type N100/3300, met een vermogen van 3,3 MW) hebben een mast van 100 meter en een bladlengte van 50 meter. Het windpark ligt op terrein van Groningen Seaports op de Pier van Oterdum (5 stuks) en op de lange en smalle, door water omgeven Schermdijk (14 stuks).

Opdrachtgever
ENECO Wind BV
Contractvorm
RAW op basis UAV 2012 met (detail)engineering Balance of Plant
Realisatie
februari 2014 – oktober 2015

Stroom voor 55.000 huishoudens

Het windpark zal per jaar 175 miljoen kWh groene stroom opleveren, wat overeenkomt met het jaarlijks stroomverbruik van zo’n 55.000 huishoudens. Vanaf begin 2016 neemt het datacenter van Google in de Eemshaven gedurende 10 jaar lang de volledige productie af om het van lokaal opgewekte groene stroom te voorzien. Deze overeenkomst past in de strategie van Eneco om windstroom te koppelen aan de vraag naar groene stroom van grote klanten.

Broedvoorziening

Naast de ontwikkeling van het windpark is als onderdeel van het project een stukje land op de Pier van Oterdum ingericht als ‘broedvoorziening’. Dit betreft de natuurontwikkeling van een stukje land dat aantrekkelijk is gemaakt voor vogels om er te gaan broeden. Voor de inrichting en het beheer heeft Eneco samengewerkt met lokale natuurgroepen, als Avifauna en het Groninger Landschap.

Balance of Plant

Werkzaamheden voor de Balance of Plant voor het windpark zijn verder in detail ontworpen en uitgevoerd door een geïntegreerd team van een drietal VolkerWessels bedrijven. KWS Infra heeft de ondergrond bouwrijp gemaakt, toegangswegen en opstellocaties voor de 19 windmolens aangelegd. Van Hattum en Blankevoort heeft het betonwerk voor de fundaties gemaakt. Visser & Smit Hanab verzorgde de volledige kabelinfrastructuur incl. het inkoopstation. De uitwerking van de ontwerpen zijn in nauw overleg met Eneco en de leverancier van de turbines (Nordex) uitgevoerd.

Samen slimmer Bouwen

Voor de werkzaamheden op de 14 windturbine locaties op de smalle Schermdijk is met alle bij de uitvoering betrokken partijen een “Lean Sessie” in het kader van Samen Slimmer Bouwen georganiseerd. Mede hierdoor is het project binnen de ambitieuze contract planning gerealiseerd. Het aspect veiligheid was een belangrijk onderdeel van het gehele werk en in het bijzonder op de smalle beschikbare werkstrook op de Schermdijk in combinatie met het werken in een getijdegebied.

Meer over Windpark Delfzijl Noord