icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Windpark Den Tol

Windpark Den Tol is een initiatief van een aantal agrarische families die de regio willen verduurzamen. Zij zijn op zoek gegaan naar activiteiten om het boerenbedrijf te versterken en hebben met ondersteuning van Windunie Development Windpark Den Tol ontwikkeld.

OPDRACHTGEVER
Windpark Den Tol BV, bestaande uit zes lokale agrariƫrs
BETROKKEN VOLKERWESSELS-ONDERNEMINGEN
Van Hattum en Blankevoort
LOCATIE
Netterden
REALISATIE
Voorjaar / zomer 2021
OPDRACHT
Fundaties voor 9 stuks windturbines

Over het park

De ontwikkeling van Windpark Den Tol is in 2001 gestart en in het voorjaar van 2021 is de bouw van het windpark daadwerkelijk gestart. Het windpark zal bestaan uit negen windturbines met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 32,4 MW. De turbines leveren jaarlijks ruim 80.000 MWh aan stroom, dat is goed voor meer dan 25.000 huishoudens. Inwoners van Netterden kunnen met een obligatielening deelnemen in het windpark.

Locatie

Het windpark wordt gerealiseerd in het buitengebied van Netterden, naast de Duitse grens bij Emmerich. Het gebied in de Achterhoek leent zich goed voor de productie van windenergie. Omdat het windpark grenst aan een Natura 2000 gebied, zijn er met de Duitse natuurvereniging Naturschutzstation Niederrhein afspraken gemaakt dat de exploitant van dertien verschillende vogelsoorten moet bijhouden hoeveel dieren er overlijden als gevolg van de molens. VolkerWind past haar uitvoeringsmethodiek hierop aan door gebruik te maken van de trillings- en geluidsarme fundexpalen. Met het toepassen van fundexpalen zorgen we ervoor dat we tijdens het broedseizoen, waarin niet geheid mag worden, toch kunnen doorgaan met de realisatie van de windmolenfundaties.

Negen Nordex windmolens

Het windpark zal bestaan uit negen Nordex windturbines met een tiphoogte (hoogte mast inclusief lengte wiek) van 183 meter. Op deze hoogte bedragen de typische windsnelheden voor een Europese binnenlandlocatie 6,8 m/s. De fundatie heeft een afwijkende vorm: een hogere opstort zorgt ervoor dat, binnen de vergunningseisen, een hogere tiphoogte wordt bereikt. De eerste werkzaamheden op locatie starten deze maand, de opbouw van de windmolens staat gepland voor september van dit jaar. In het voorjaar van 2022 zullen de molens de eerste energie gaan leveren.

Scope VolkerWind

VolkerWind is gecontracteerd als aannemer voor de realisatie van de fundaties voor de windmolens. Namens VolkerWind zal Van Hattum en Blankevoort deze werkzaamheden uitvoeren. Meiland Azewijn en Watt Infra zijn betrokken als aannemers voor wegen, kraanopstelplaatsen en parkbekabeling, waarbij VolkerWind de coördinatie verzorgt tussen de partijen. Green Trust Consultancy neemt het bouwmanagement op zich.