icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Windpark Nijmegen-Betuwe is gelegen in Nijmegen Noord, langs de A15 en heeft een totaal opgesteld vermogen van 10 MW met 4 windturbines. Het is het eerste Nederlandse windpark dat via een burgerinitiatief tot stand is gekomen, wat wil zeggen dat de windmolens mede door investering van burgers tot stand is gekomen. De windmolens zijn daarmee eigendom van de participanten en niet van een ontwikkelaar of energiemaatschappij. De molens (Lagerwey type L100, met een vermogen van 2,5 MW) hebben een mast van 99 meter en een rotordiameter van 100 m1. Het windpark ligt aan de zuidkant van de snelweg A15 vanaf knooppunt Ressen gezien richting het westen.

OPDRACHTGEVER
Lagerwey
CONCTRACTVORM
UAV-gc 2005 met (detail)engineering Balance of Plant
REALISATIE
Maart 2016 – december 2016

Stroom voor 7.100 huishoudens

Het windpark zal per jaar 23 GWh groene stroom opleveren, wat overeenkomt met het jaarlijks stroomverbruik van zo’n 7.100 huishoudens. Vanaf het vierde kwartaal van 2016 zijn de windmolens in bedrijf. Leden van de coöperatie, die hebben geïnvesteerd in de realisatie van het windpark, nemen 100% groene stroom af.  Daarnaast nemen bewoners van de  gemeente Nijmegen de groende stroom af.

Balance of Plant

Werkzaamheden voor de Balance of Plant voor het windpark zijn verder in detail ontworpen en uitgevoerd door een geïntegreerd team van een drietal VolkerWessels bedrijven.

KWS Infra heeft de ondergrond bouwrijp gemaakt, toegangswegen en opstellocaties voor de 4 windmolens aangelegd. Voor de asfaltconstructie van de opstelplaatsen en aanvoerroutes is voor de deklaag een asfaltmengsel “Konwe Green Stabiel” toegepast. Dit mengsel heeft een recyclingspercentage van 55% en is voorzien van een Honeywell korrel die temperatuur verlagend werkt, waardoor een CO2 reductie van 13% is gerealiseerd.

Van Hattum en Blankevoort heeft het betonwerk voor de fundaties gemaakt. De fundaties hebben elk een diameter van 13,00 m1 en staan op 26 grondverdringende vibropalen met een lengte van ca 21 m1. De bekisting is 100% herbruikbaar, dus geen afval.

Visser & Smit Hanab verzorgde de volledige kabelinfrastructuur. De uitwerking van de ontwerpen zijn in nauw overleg met de coöperatie Windpark Nijmegen-Betuwe en de leverancier van de turbines (Lagerwey) uitgevoerd. Ca. 1,8 km1 sleuf met 10kV kabels 3x1x630Al (1,3 km1) + 3x240Al (0,7 km1) en 12 vezel glasvezelkabel in HDPE 40mm.

Bijzonderheden

Elke woensdagmiddag is een inloopspreekuur gehouden voor omwonenden, belangstellenden en coöperatieleden. Voor de werkzaamheden begonnen is met alle bij de uitvoering betrokken partijen een “Lean Sessie” in het kader van Samen Slimmer Bouwen georganiseerd. Mede hierdoor is het project binnen de ambitieuze contract planning gerealiseerd.

Sleufgraven tussen molen 2 en 4 is onder supervisie van archeologen uitgevoerd. Op een aantal locaties is nader onderzoek verricht.

 

 

Copyright foto's: Windpark Nijmegen-Betuwe / Energiecoöperatie WPN

Meer over Windpark Nijmegen-Betuwe